دلیل اعتیاد کوهنوردان به کوهستان

علت اعتیاد کوهنوردان به کوهستان ترشح هورمونی به نام اندروفين است. اين هورمون به عنوان هورمون نشاط شناخته می شود. زمانی كه ترشح می شود باعث شادابی و نشاط فرد می شود. این هورمون در ورزش های هوازی با شدت سبک يا متوسط ترشح می شود.
کوهنوردی به دليل هوازی بودن و طولانی بودن مدت اجرا، باعث ترشح مقادير زيادی از اين هورمون می شود كه نشاط و شادابی را برای فرد فراهم می کند.
اين هورمون همان تاثيرات مخدر را دارد كه باعث شادابی فرد می شود. زمانی كه شما یک هفته كوهنوردی نکنید احساس نیاز دارديد اين دليل فيزيولوژیکی معتاد شدن به كوهستان است.
نكته جالب اينجاست كه با توجه به تخليه عظیمی كه در منابع انرژی شما رخ داده شما بايستی خسته و بی حال باشيد؛ برای روز بعد از كوهنوردی اما به دليل ترشح مقادير زياد اندروفين شما خيلی شاداب و سرزنده هستيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.