راسخ اصفهان

رویدادهای کوهنوردی

تقویم برنامه های باشگاه کوهنوردی راسخ

برنامه های جاری

کوهنوردی ، کوهپیمایی ، سنگ نوردی ، طبیعت گردی

دوره های آموزشی

دوره های ویژه فدراسیون و دوره های تخصصی باشگاه کوهنوردی راسخ

گزارش برنامه های اخیر

از وبلاگ راسخ بخوانید