راسخ اصفهان

رویدادهای کوهنوردی

برنامه های جاری کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی راسخ اصفهان

1- قبل از شرکت در برنامه های زمستان خود را جهت صعودها از نظر تجهیزات و قوای جسمانی و شرایط روحی آماده سازید.

2- برنامه ها با توجه دستور العمل های ستاد مقابله با کرونا اجرا خواهد شد .

3- همراه داشتن بیمه نامه ورزشی معتبر الزامی است .

4- رعایت پروتکل های بهداشتی همراه داشتن ماسک و مواد ضدعفونی ضروری است.

برنامه های جاری

کوهنوردی ، کوهپیمایی ، سنگ نوردی ، طبیعت گردی

دوره های آموزشی

دوره های ویژه فدراسیون و دوره های تخصصی باشگاه کوهنوردی راسخ

گزارش برنامه های اخیر