سنگین کردن بیش از حد کوله پشتی

کوله پشتی خود را تا جاییکه امکان دارد، سبک تر کنید یک قانون کاربردی برای جمع آوری وسایل و تجهیرات کوهنوردی وجود دارد تمام وسایل و تجهیراتی که فکر می کنید به آن احتیاج پیدا خواهید کرد را، جمع کنید . حالا باید تعداد این تجهیرات را نصف کنید شاید قانون بالابرای خیلی ها گیج […]

بی حالی در حین و یا شروع تمرینات

این دسته از افراد به گفته خودشان تمرین را با احساس بسیار خوبی شروع می کنند اما چند دقیقه بعد احساس بی حالی دارند و در خیلی مواقع نمی توانند تمرین را به پایان برسانند بی حالی در حین تمرین می تواند علت های مختلفی داشته باشد که بنده مهمترین شان را نام می برم […]