آموزش رسمی فدراسیون کوهنوردی

دوره های رسمی فدراسیون کوهنوردی پیش رو لطفا با شماره 8278 101 0913 تماس بگیرید و یا مستقیما در واتس آپ زیر پیام دهید.  میثم مبینی : 3211 542 0936

آموزش سنگ نوردی ویژه آقایان

جهت شرکت در برنامه های آموزشی به صورت تجربی در طبیعت لطفا یک روز قبل از روز تعطیل با شماره درج شده تماس بگیرید یا مستقیما در واتس آپ پیام دهید . نکات ضروری : داشتن بیمه نامه ورزشی الزامی است . کلاه کاسکت ، هارنس سنگنوردی ، لباس ورزشی و کفش مناسب همراه داشته […]

آموزش سنگ نوردی ویژه بانوان

جهت شرکت در برنامه های آموزشی به صورت تجربی در طبیعت لطفا یک روز قبل از روز تعطیل با شماره درج شده تماس بگیرید یا مستقیما در واتس آپ پیام دهید . نکات ضروری : داشتن بیمه نامه ورزشی الزامی است . کلاه کاسکت ، هارنس سنگنوردی ، لباس ورزشی و کفش مناسب همراه داشته […]