صعود به قله میلی کوه

برنامه های جاری کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی راسخ اصفهان 1- قبل از شرکت در برنامه های زمستان خود را جهت صعودها از نظر تجهیزات و قوای جسمانی و شرایط روحی آماده سازید. 2- برنامه ها با توجه دستور العمل های ستاد مقابله با کرونا اجرا خواهد شد . 3- همراه داشتن بیمه نامه ورزشی معتبر الزامی […]

صعود به قله هفت چشمه

برنامه های جاری کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی راسخ اصفهان 1- قبل از شرکت در برنامه های زمستان خود را جهت صعودها از نظر تجهیزات و قوای جسمانی و شرایط روحی آماده سازید. 2- برنامه ها با توجه دستور العمل های ستاد مقابله با کرونا اجرا خواهد شد . 3- همراه داشتن بیمه نامه ورزشی معتبر الزامی […]

پیمایش غار کهک

برنامه های جاری کوهپیمایی باشگاه کوهنوردی راسخ اصفهان 1- قبل از شرکت در برنامه های زمستان خود را جهت صعودها از نظر تجهیزات و قوای جسمانی و شرایط روحی آماده سازید. 2- برنامه ها با توجه دستور العمل های ستاد مقابله با کرونا اجرا خواهد شد . 3- همراه داشتن بیمه نامه ورزشی معتبر الزامی […]