کوهنوردی

Mountaineering

این باشگاه در طی 31 سال از فعایت خود توانسته صدها برنامه در نقاط مختلف استان ، کشور و نیز برون مرزی داشته باشد ، صعود به قله های مهم ایران و صعود قله های پوبدا ، پوموری ، لنین ، هیم لونگ هیمال ، وکانگاپورنا را در برنامه خود دارا میباشد .

× پشتیبانی آنلاین