نامه ای به ریاست محترم هیئت

بنام خالق گوشهای شنوا،

ریاست محترم هئیت کوهنوردی استان اصفهان،

جناب آقای نصر،

باسلام،

خسته نباشید که چهار سال گذشته را بی وقفه در راه به انجام رساندن تمامی وعده و وعیدهای، روز انتخابات ریاست هیئت در سال ۹۶ در حضور اعضا مجمع انتخابات داده بودید، یکی ،یکی، به منصه ظهور و بروز رسانیدید، و اگر امروز هیئت کوهنوردی استان دارای اعتبار حیثیتی در بین هیئتهای ورزشی در استان و کشور می باشد، بند همین همت و مدیریت مشعشع جنابعالی بوده است.

اما برادر گرامی،

چقدر خوشحال کننده و امیدوارانه بود، که می توانستیم، نه تنها توصیفات فوق را بلکه چندین برابر آن را نثار حضرتعالی می کردیم، اگر از این دیگ چهار ساله هیئت کوهنوردی که برای رونق بخشی بار گذاشته بودید، لقمه ای به جسم نحیف و بی توان هیئت میرسید،. اما افسوس و صد افسوس که چشمهای منتظر براین مطبخ پر طمطراق حضرتعالی تنها ثمره اش، دودی بود که بر چشم کوهنوردی اصفهان رفت.

انتظار بود ، بعد از مرقومه قبلی که خدمت جنابعالی فرستادم ، دلنواز ی نموده، و بر حسب روال عادی و معمول همه هیئت های ورزشی و حتی فدراسیون ، خود را موظف به ارائه عملکرد خود در مدت مسئولیت رو به اتمام خویش می نمودید، تا هم از زیر بار دین و مسئولیت پذیرفته ، احساس رضایت می کردید ، و هم قاطبه همنوردان و کوهنوردان، بر دست آوردهای هیئت تحت مدیریت شما در این سالها مطلع و سربلند می شدند.

اما نمی دانم ایراد کار چیست ، یا زبان حقیر و سایر همنوردان قاصر از بیان واضح انتظار است، یا نگاه فرا جوابگوئی جنابعالی جائی برای پاسخگوئی به یک درخواست معقول را باقی نگذاشته است.

همانطوریکه قبلا هم اشاره کردم ،آنچه بعد از شما به یادگار می ماند ارائه فعالیتهائی از جنس عینی و عملی در هیئت است، که قابل رویت و هویدا شدن باشد، و همین درخواست بارها تکرار شد.

جناب ریاست محترم هیئت کوهنوردی ،شما چه از نظر قانونی وچه از نظر عرفی، موظف هستید ، گزارشی از فعالیتهای هیئت را به صورت سالیانه به اطلاع، همگان و به ویژه کوهنوردان برسانید، چرا حتی فدراسیون کوهنوردی،که ارجحیت  بیشتری نسبت به هیئتها داراست  مرتب نسبت به ارائه عملکرد برنامه ها و مسائل مالی خود اقدام می کند ، ولی چه مشکلی است که هیئت تحت نظارت جنابعالی با همه درخواستها ،هیچ عکس العملی نسبت به این درخواست ندارد.

برادر عزیز،

فرض کنید، مجموع تحت نظارت شما دارای کثیری از فعالیتها و برنامه های است که از کیفیت و کمیت آنها کسی اطلاعی ندارد، که امیدوارم اینطور باشد ، آیا نباید همگان را در مسیر صحیح قضاوت قرار دهید، وبا ارائه این فعالیتها، در طول چهار ساله موجبات سپاس و تشکر کوهنوردان را فراهم نمائید، وبا پرده برداری از این ذخایر و دستاوردهای خود، ما را انگشت به دهان نموده، و عذر خواهی مارا طلب کنید.

جناب آقای نصر ،

خسران بلا جبران، زمانی است،که از دیدگاه ناظر بیرونی که از موضع عدالت و حق به وضعیت هیئت می پردازد، چهار سال خشکسالی وبی باری را برداشت خواهد کرد، و از این خسارت بارتر اینکه پی آمد این چهار سال ، چهارسال صفر دیگر به خزانه هیئت واریز شود، و اندوهبارتر اینکه با علم به پس دادن حساب و کتاب عملکرد خود ، بخواهیم پاشنه در هیئت را روی همین روال بچرخانیم،

با نگاه به عملکرد مسئولین قبلی هیئت های ورزشی ومن جمله هیئت کوهنوردی، کسانی از گذشته خود احساس رضایت وطیب خاطر دارند ، که توانسته اند رد پای موثری از خود بجا بگذارند.

آینده نه چندان دور قضاوت خواهد کرد که ریاست فعلی هیئت کوهنوردی استان اصفهان ،می خواسته در کدام سر این قضاوت قرار گیرد،

جناب نصر ،

گذشت چهار بهار ،بی بهار بر هیئت کوهنوردی ، آنچه شرط لازم بود را به یاد آوردیم، و آخر کلام اینکه، بگذارید، هیئت کوهنوردی استان با امید به روز ،روزهائی روشن به سال و قرن جدید وارد شود.

حمید حجاریان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.