سنگ نوردی

climbing

از برنامه های باشگاه راسخ سنگ نوردی است . نمایش بی نظیر از اراده و مهارت و قدرت و لذت رویارویی با صخره های پولادین تربیت صدها صخره نورد و سنگ نورد و اجرای متعدد و صعود  دیواره های مطرح سنگ نوردی .

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی آنلاین