دره نوردی

Canyoning

شاخصه های فعالیت های کوه نوردی هیجان و نشاط است . دره نوردی یکی دیگر شاخصه های مهیج کوهنوردی میباشد . یکی از زیرشاخه های سنگ نوردی عبور از آبهای خروشان است . با این تفاوت که فرد به دنیایی ناشناخته و گاهی هم خطرناک قدم میگزارد . باشگاه کوهنوردی راسخ با استفاده از آخرین تکنیک ها و مهارت های دره نوردی توانسته همواره رضایت علاقه مندان به این رشته را جلب نماید .

×

Powered by WhatsApp Chat

× پشتیبانی آنلاین