اجرای ورزش های کوهستانی

کوهنوردی

Mountaineering 

این باشگاه در طی ۳۱ سال از فعالیت خود توانسته صدها برنامه در نقاط مختلف استان کشور و نیز برون مرزی داشته باشد، صعود به قله های مهم ایران و صعود قله های پوبدا ، پوموری ، لنین، هیم لونگ هیمال، وكانگاپورنا را در برنامه خود دارا میباشد.

درنوردی

CANYONING

شاخصه های فعالیت های کوه نوردی هیجان و نشاط است. دره نوردی یکی دیگر از شاخه های مهیج کوهنوردی میباشد. یکی از زیر شاخه های سنگنوردی عبور از آبهای خروشان است. با این تفاوت که فرد به دنیایی ناشناخته و گاهی هم خطرناک قدم میگزارد. باشگاه کوهنوردی راسخ با استفاده از آخرین تکنیک ها و مهارت های دره نوردی توانسته همواره رضایت علاقه مندان بها این رشته را جلب نماید. 

سنگنوردی 

Climbing

از برنامه های باشگاه راسخ سنگ نوردی است ، نمایش بی نظیر از اراده و مهارت و قدرت و لذت رویارویی با صخره های پولادین تربيت صدها صخره نورد اوسنگ نورد واجرای متعدد صعود دیوار های مطرح سنگنوردی

طبیعت گردی

در کنار تربیت نیروهای فنی و متخصص این باشگاه گسترش برنامه های کوہ پیمایی و طبیعت گردی را برای آشنایی عموم و همراه نمودن آنها بامواهب طبیعی مد نظر داشته است دارا بودن برنامه های متنوع طبیعت گردی و کوہ پیمایی در تمام فصول سال در کارنامه ای این گروه قرار دارد.

صعودهای برون مرزی هیمالیانوردی

Ascents of cross-border and Hymalyanvrdy

انجام برنامه های برون مرزی جزئی از توان این باشگاه است که توانسته اند در طول سالیان گذشته موفقیت های چشمگیری را به دنبال داشته باشند صعود به قله های پوموری ، مهيم لونگ هیمال ، کانگاپورنا در منطقه هيمالياونيز صعود به قله های پوبدا ، لنین از فعالیت های این باشگاه در صعود های برون مرزی است.